W dniu 6 października br. Pan Jacek Wojtas Podkarpacki Kurator Oświaty w imieniu Pani Wojewody i swoim własnym wziął udział w Uroczystej Inauguracji Roku Akademickiego 2014/2015 w Państwowej Wyższej Szkole Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu. Po Mszy Św. w Kościele NMP Królowej Polski uczestnicy uroczystości przemaszerowali ulicami miasta do Hali Sportowej PWSTE. Uroczystość otworzył Rektor Prof. Wacław Wierzbieniec, po otwarciu  głos zabrali zaproszeni goście. Następnie odbyła się immatrykulacja studentów I roku. Wykład inauguracyjny pt. „Od Jarosławia do Jarosławia” wygłosił Prof. Paweł Stanisław Sys. Uroczystość zakończył występ Studenckiego Zespołu Pieśni i Tańca „Słowianie”.