W dniu 23 października br. miała miejsce uroczystość nadania Szkole Podstawowej w Kopkach imienia ks. Jerzego Popiełuszki i przekazania sztandaru. W imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty w imprezie wzięła udział Pani Zofia Igras Dyrektor Wydziału Nadzoru Pedagogicznego Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. Uroczystość rozpoczęła Msza Św. w Kościele Parafialnym pw. Św. Marcina w Kopkach pod przewodnictwem Ks. Bpa Krzysztofa Nitkiewicza. Następnie w budynku szkoły odbyła się część oficjalna i uroczysta akademia. Zaproszenie zostało wystosowane przez  Pana Waldemara Grochowskiego Burmistrza Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem oraz Panią Halinę Ziębę Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kopkach.