W środę 22 października br. w sali konferencyjnej Hotelu Rzeszów odbyła się konferencja „Cyfrowa szkoła – innowacyjne rozwiązania dla edukacji…” z udziałem światowej sławy eksperta w dziedzinie nowoczesnej edukacji i metod uczenia się Colina Rose’a. W konferencji uczestniczył Pan Antoni Wydro Wicekurator Oświaty. Podczas konferencji przedstawicielom samorządów, na terenie których realizowany był projekt EDUSCIENCE, wręczone zostały certyfikaty LIDER Innowacyjnej Edukacji. Organizatorem konferencji był Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk. Patronat honorowy objęli Minister Edukacji Narodowej, Marszałek Województwa Podkarpackiego oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.