W Szkole Podstawowej im. Bohaterów Monte Cassino w Ustrobnej w piątek 17 października br. miało miejsce uroczyste otwarcie sali gimnastycznej. W spotkaniu, na zaproszenie Pana Sławomira Stefańskiego Wójta Gminy Wojaszówka, Pani Zuzanny Paluch Dyrektora Szkoły Podstawowej w Ustrobnej oraz Pani Barbary Stefańskiej Sołtysa Wsi Ustrobna, uczestniczył Pan Antoni Wydro Wicekurator Oświaty.