W Muzeum Techniki i Przemysłu NOT w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie w poniedziałek 6 października br. odbyło się uroczyste otwarcie projektu  informacyjno-edukacyjnego pn. „Prewencja Policji dzisiaj – perspektywy i wyzwania”. Na zaproszenie Komendanta Głównego Policji oraz Dyrektora Muzeum Techniki i Przemysłu NOT w imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty w spotkaniu wzięła udział Pani Mariola Kiełboń starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. Projekt  „Prewencja Policji dzisiaj – perspektywy i wyzwania” będzie realizowany od 6 października  br. do 11 stycznia 2015 r. w Muzeum Techniki i Przemysłu NOT w Warszawie. Przez 12 tygodni uczniowie i studenci z całej Polski będą mogli zapoznać się ze specyfiką służby prewencji Policji oraz zgłębić tajniki wiedzy na temat wyposażenia, umundurowania a także ścieżki zawodowej policjanta. W ramach programu będą odbywać się cykliczne wydarzenia towarzyszące: debaty, konkursy oraz projekty skierowane do różnych grup społecznych.