W Domu Weselnym „Biały Dwór” w Kolbuszowej w dniu 13 października br. odbyło się uroczyste spotkanie z okazji Dnia Edukacji Narodowej. W imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty w wydarzeniu wziął udział Pan Ludwik Sobol Dyrektor Wydziału Rozwoju Edukacji i Administracji Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. Współorganizatorami spotkania byli dyrektorzy Zespołu Szkół Technicznych w Kolbuszowej, Zespołu Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych w Weryni, Liceum Ogólnokształcącego w Kolbuszowej, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kolbuszowej oraz Centrum Kształcenia Praktycznego w Kolbuszowej.