W Centrum Konferencyjnym  Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Kielnarowej w czwartek 23 października br. odbyła się konferencja zorganizowana przez Centrum Egzaminacyjnego The European Languages Certficates telc Rzeszów pt. „Nowe egzaminy telc i trendy w nauczaniu języków obcych”. W konferencji wziął udział Pan Antoni Wydro Wicekurator Oświaty. Konferencja została zorganizowana pod Honorowym Patronatem Rektora WSIiZ prof. Tadeusza Pomianka, z udziałem Pani dr Sibylle Plassmann Zastępcy Dyrektora telc GmbH Frankfurt oraz Przedstawiciela Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Celem konferencji była integracja przedstawicieli instytucji członkowskich, szkół wyższych i uniwersytetów realizujących egzaminy telc za pośrednictwem Centrum Egzaminacyjnego The European Languages Certficates telc Rzeszów, wymiana doświadczeń na temat egzaminów językowych telc i nowoczesnych narzędzi dydaktycznych stosowanych  w nauczaniu języków obcych.