W sali widowiskowej Domu Kultury w Sędziszowie Młp. w czwartek 16 października br. miała miejsce uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej.  Na zaproszenie Burmistrza Sędziszowa Młp. w spotkaniu  imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty uczestniczył Pan Ludwik Sobol Dyrektor Wydziału Rozwoju Edukacji i Administracji Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. Podczas imprezy wyróżnionym nauczycielom wręczone zostały Nagrody Burmistrza za wybitne osiągnięcia w pracy pedagogicznej. Uroczystość uświetnił występ artystyczny przygotowany przez uczniów Szkoły Podstawowej w Szkodnej.