W Szkole Podstawowej Nr 25 w Rzeszowie w sobotę 18 października br. odbyła się konferencja pn. „XI Podkarpackie Spotkania z Matematyką”. W imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty w konferencji uczestniczyła Pani Marta Jadach-Stupnicka starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. Organizatorami konferencji był Oddział Podkarpacki Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki oraz Dyrekcja Szkoły Podstawowej Nr 25 w Rzeszowie.