W dniu 17 października br. na zaproszenie  Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu Pan Jacek Wojtas Podkarpacki Kurator Oświaty uczestniczył w warsztatach naukowych nt. „Różnych losów współmieszkańców ziemi jarosławskiej i lubaczowskiej podczas II wojny światowej i po jej zakończeniu”, które zorganizowano w ramach otwarcia „Centrum Dialogu Między Religiami i Narodami” utworzonym przy PWSTE w Jarosławiu. Warsztaty prowadził prof. Wacław Wierzbieniec Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu.