W Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Stobiernej w dniu 22 października br. odbył się Jubileusz 50-lecia Istnienia Szkoły. Na zaproszenie Pani Bożeny Sztogrin Dyrektora Zespołu Szkół w imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty w spotkaniu uczestniczyła Pani Hanna Stasicka starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. Uroczystość rozpoczęła się od Mszy Św. w Kościele pw. NNMP w Zawadzie. Następnie w sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Stobiernej odbyła się część oficjalna i artystyczna.