W dniach 20-21 października br. na Uniwersytecie Rzeszowskim została zorganizowana Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Mała szkoła w polskiej i europejskiej przestrzeni edukacyjnej. Stan aktualny i perspektywy rozwoju”. W imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty w pierwszym dniu konferencji uczestniczył Pan Ludwik Sobol Dyrektor Wydziału Rozwoju Edukacji i Administracji Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. Otwarcia konferencji dokonał prof. Aleksander Bobko Rektor UR. Organizatorem konferencji był Wydział Pedagogiczny, Katedra Pedagogiki  Medialnej i Zakład Pedagogiki Szkolnej UR.