W dniu 14 października br. odbyła się uroczystość obchodów jubileuszu 90-lecia szkolnictwa w Machowej. Na zaproszenie Burmistrza Pilzna oraz Dyrektora, Nauczycieli, Pracowników, Rodziców i Uczniów Zespołu Szkół w Machowej w imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty w imprezie wzięła udział Pani Alicja Krzak starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.