W Zespole Szkół im. Anny Jenke w Rogóżnie w dniu 23 października br. odbyła się Uroczystość  15-lecia Nadania Szkole Imienia. Na zaproszenie Pani Janiny Fudali Dyrektora Zespołu Szkół w imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty w uroczystości wzięła udział Pani Alina Pieniążek Kierownik Oddziału Nadzoru Pedagogicznego w Rzeszowie. Obchody rozpoczęła Msza Św. w Kościele pw. Św. Józefa koncelebrowana pod przewodnictwem Ks. Bpa Adama Szala. Następnie w budynku Szkoły odbyła się część oficjalna oraz występ artystyczny w wykonaniu uczniów.