W Miejskim Domu Kultury w Kolbuszowej w poniedziałek 13 października br. odbyła się uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Na zaproszenie Pana Jana Zuby Burmistrza Kolbuszowej oraz Pani Elżbiety Chmielowiec Dyrektora Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Kupnie w imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty w spotkaniu uczestniczył Pan Ludwik Sobol Dyrektor Wydziału Rozwoju Edukacji i Administracji Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.