W Hotelu BONA w Sanoku we wtorek 30 września br. odbyła się konferencja poświęcona współpracy międzynarodowej, dotycząca projektu „Podkarpacie stawia na zawodowców”. W imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty w konferencji wziął udział Pan Ludwik Sobol Dyrektor Wydziału Rozwoju Edukacji i Administracji Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. Konferencja stanowiła kolejny etap realizacji działań współpracy pomiędzy powiatem leskim – Zespołem Szkół Technicznych i Artystycznych w Lesku a szkołą Lycée François-Xavier in Besancon z Francji. W konferencji uczestniczyli przedstawiciele Lidera Projektu czyli Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie, Władze Samorządowe Powiatu Leskiego, przedstawiciele partnerskich szkół oraz lokalni pracodawcy związani z rozwojem ruchu turystycznego na terenie obu partnerów.