W Państwowej Wyższej Szkole Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu w dniu 2 października br. miała miejsce inauguracja Roku Akademickiego 2014/2015. Na zaproszenie Rektora oraz Senatu uczelni  w uroczystości w imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty wzięła udział Pani Elżbieta Lemek starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. Uroczystości  rozpoczęła Msza Św. koncelebrowana pod przewodnictwem Ks. Bpa Adama Szala w Bazylice Archikatedralnej. Podczas uroczystości inauguracyjnych miała miejsce immatrykulacja studentów I roku. Wykład inauguracyjny pt. „Bezpieczeństwo Polski – aktualne problemy i wyzwania” wygłosił Pan dr Janusz Onyszkiewicz.