W Publicznym Gimnazjum im. Księdza Jerzego Popiełuszki w Wielopolu Skrzyńskim w dniu 21 października br. miała miejsce Uroczystość Jubileuszu 15. Rocznicy Powstania Gimnazjum i 5. Rocznicy Nadania Imienia Szkole.  Na zaproszenie Dyrektora Gimnazjum i Wójta Gminy  Wielopole Skrzyńskie w imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty  w spotkaniu uczestniczyła Pani Beata Streb starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.  Podczas uroczystości w budynku Gimnazjum zostały złożone kwiaty pod tablicą pamiątkową patrona Gimnazjum i wręczono okolicznościowe podziękowania. Odbył się również występ artystyczny w wykonaniu młodzieży gimnazjalnej pt. „Przez trudy do gwiazd”.