W piątek 24 października br. w auli pałacu Stawiarskich w Liceum Ogólnokształcącym im. M. Konopnickiej w Jedliczu odbyła się uroczysta inauguracja Roku Jubileuszowego 70-lecia szkoły. Na zaproszenie Społeczności Liceum Ogólnokształcącego w imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty w uroczystości wzięła udział Pani Lucyna Opoń Kierownik Oddziału Nadzoru Pedagogicznego w Krośnie. Podczas inauguracji odbyło się ślubowanie klasy I oraz musztra paradna. A z okolicznościowym referatem pt. „Szkoła w moich wspomnieniach” wystąpił Pan Zdzisław Łopatkiewicz.