W sobotę 18 października br. na zaproszenie Rektora i Senatu Wyższej Szkoły Prawa i Administracji Rzeszów-Przemyśl Pan Jacek Wojtas Podkarpacki Kurator Oświaty w imieniu Pani Wojewody i swoim własnym wziął udział w Inauguracji Roku Akademickiego 2014/2015. Uroczystości rozpoczęło wystąpienie Prof. Jerzego Posłusznego Rektora WSPiA, po którym głos zabrali posłowie Krystyna Skowrońska, Andrzej Szlachta i Mieczysław Kasprzak. Następnie odbyła się immatrykulacja studentów I roku, a pracownikom uczelni, którzy uzyskali tytuły i stopnie naukowe, wręczono listy gratulacyjne. Wykład inauguracyjny pt. „Prawo procesowe cywilne – tradycja a postęp” wygłosił Prof. Piotr Osowy. Uroczystość zorganizowano w siedzibie Zamiejscowego Wydziału Prawa i Administracji w Rzeszowie.