W piątek 10 października br. miała miejsce uroczystość otwarcia nowej siedziby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  w Stalowej Woli. W imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty w spotkaniu wzięła udział Pani Barbara Obara Kierownik Oddziału Nadzoru Pedagogicznego w Tarnobrzegu. Podczas okolicznościowego spotkania zaproszeni goście zapoznali się z historią i bieżącym funkcjonowaniem poradni, odbyły się również otwarte zajęcia prowadzone przez psychologów, pedagogów, logopedów i doradców zawodowych.