W Domu Strażaka w Świlczy w dniu 15 października br. odbyło się Gminne Święto Edukacji Narodowej. Na zaproszenie Pana Wojciecha Wdowika Wójta Gminy Świlcza oraz Pani Danuty Rusin Dyrektora Przedszkola Publicznego w Świlczy w imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty w imprezie uczestniczył Pan Ludwik Sobol Dyrektor Wydziału Rozwoju Edukacji i Administracji Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. W trakcie uroczystości zaproszeni goście zwiedzili odnowione pomieszczenia przedszkola i obejrzeli program artystyczny przygotowany przez przedszkolaków.