W dniu 14 października br. w auli Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rudniku nad Sanem miało miejsce uroczyste spotkanie z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Na zaproszenie Pana Gabriela Waliłko Starosty Niżańskiego w imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty w spotkaniu uczestniczyła Pani Zofia Igras Dyrektor Wydziału Nadzoru Pedagogicznego Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. Podczas uroczystości nauczycielom wyróżnionym za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze zostały wręczone Nagrody Starosty Niżańskiego oraz Nagrody Dyrektora.