W poniedziałek 6 października br. na zaproszenie Senatu i Rektora Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie Pan Ludwik Sobol Dyrektor Wydziału Rozwoju Edukacji i Administracji Kuratorium Oświaty w Rzeszowie w imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty wziął udział w uroczystej Inauguracji Roku Akademickiego 2014/2015. W trakcie Inauguracji odbyła się  ceremonia immatrykulacji studentów I roku. Wykład inauguracyjny pt. „Cholesterol – wróg czy przyjaciel?” wygłosił prof. Jan Gmiński.  W Inauguracji uczestniczyli m. in. przedstawiciele władz administracyjnych i samorządowych, dostojnicy kościelni, prezesi i dyrektorzy firm i instytucji współpracujących z uczelnią. Uroczystość inauguracyjna miała miejsce w auli Centrum Edukacji Międzynarodowej WSIiZ w Kielnarowej.