W hali sportowej Zespołu Szkół Nr 1 w Dębicy w środę 15 października br. odbyła się Miejska Uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej połączoną z podsumowaniem osiągnięć sportowych uczniów w roku szkolnym 2013/2014. W imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty w uroczystości wzięła udział Pani Alina Pieniążek Kierownik Oddziału Nadzoru Pedagogicznego w Rzeszowie. Zaproszenie do wzięcia udziału w Miejskiej Uroczystości zostało wystosowane przez Pana Paweła Wolickiego Burmistrza Miasta Dębicy, Pana Stanisława Leskiego Przewodniczącego Rady Miejskiej, Pana Ireneusza Kozaka Dyrektora Miejskiego Zarządu Oświaty oraz Pana Wiesława Brody Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Dębicy.