W dniach 21-24 października br. Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie zorganizowało konferencje przedmiotowe skierowane  do nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych, których tematem przewodnim była „Matura z matematyki”. Konferencje odbywały się w Tarnobrzegu, Przemyślu, Krośnie i Rzeszowie. We wtorek 21 października w konferencji w tarnobrzeskim Oddziale PCEN-u uczestniczyła Pani Barbara Obara Kierownik Oddziału Nadzoru Pedagogicznego w Tarnobrzegu. W środę 22 października w konferencji w przemyskim Oddziale PCEN-u uczestniczył Pan Augustyn Jędruchów starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. W czwartek 23 października w krośnieńskim Oddziale PCEN-u uczestniczyła Pani Lucyna Opoń Kierownik Oddziału Nadzoru Pedagogicznego w Krośnie. W piątek 24 października w konferencji, która odbyła się w sali audytoryjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, uczestniczyła Pani Marta Jadach-Stupnicka starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. Organizatorami konferencji było Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie, Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Centralna Komisja Egzaminacyjna, Ośrodek Rozwoju Edukacji.