W Wyższym Seminarium Duchownym w Rzeszowie w dniu 2 października br. odbyła się uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2014/2015. W spotkaniu, na zaproszenie Ks. dr. Pawła Pietrusiaka Rektora  WSD, uczestniczył Pan Antoni Wydro Wicekurator Oświaty. Inauguracja rozpoczęła się od Mszy Św. w kaplicy WSD pod przewodnictwem Ks. Bpa Jana Wątroby Ordynariusz Diecezji Rzeszowskiej, po której w auli Instytutu Teologiczno-Pastoralnego odbyła się sesja inauguracyjna. W trakcie sesji miała miejsce m. in. immatrykulacja alumnów I roku a także wykład inauguracyjny pt. „Posługa duszpasterska na frontach I wojny światowej” wygłoszony przez ks. prof. dr. hab. Stanisława Nabywańca.